Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.1.2014.SMS OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WS UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ"ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 722 NA ODCINKU OD UL. POD BATERIAMI W PIASECZNIE DO UL. GÓRNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZGARZEW.RID
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 21 lutego 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew.

         Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb Gołków: 703, 619/5, 619/7, 843 (843/1, 843/2), 622 (622/1, 622/2), 616 (616/1, 616/2), 648/1 (648/2, 648/3), 652 (652/1, 652/2), 653 (653/1, 653/2), 647/3 (647/4, 647/5, 647/6), 550/2 (550/3, 550/4), 654/10 (654/26, 654/27), 654/11 (654/28, 654/29, 658/30), 654/21 (654/31, 654/32), 654/22 (654/33, 654/34), 654/23 (654/35, 654/36), 704 (704/1, 704/2), 707 (707/1, 707/2), 708 (708/1, 708/2), 709 (709/1, 709/2), 711 (711/1, 711/2, 711/3), 712 (712/1, 712/2), 713 (713/1, 713/2), 729 (729/3, 729/4), 730 (730/1, 730/2), 731 (731/1, 731/2), 732 (732/1, 732/2), 733 (733/1, 733/2); obręb Jazgarzew: 151, 74/11, 80, 51 (51/1, 51/2), 57/1 (57/3, 57/4), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 111 (111/1, 111/2), 63 (63/1, 63/2), 67/1 (67/5, 67/6), 68/4 (68/11, 68/12), 68/3 (68/9, 68/10), 68/8 (68/15, 68/16), 68/7 (68/13, 68/14), 69/2 (69/5, 69/6), 69/1 (69/3, 69/4), 70/2 (70/5, 70/6), 70/1 (70/3, 70/4), 71/2 (71/3, 71/4), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2), 74/10 (74/12, 74/13, 74/14), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 82/4 (82/14, 82/15), 81 (81/1, 81/2), 94 (94/1, 94/2), 108/4 (108/5, 108/6), 389/2 (389/3, 389/4), 401/2 (401/3, 401/4), 402/2 (402/3, 402/4), 403/2 (403/3, 403/4), 404 (404/1, 404/2), 405 (405/1, 405/2), 418 (418/1, 418/2), 419 (419/1, 419/2), 420 (420/1, 420/2), 421 (421/1, 421/2), 536 (536/1, 536/2), 455/4 (455/12, 455/13), 448 (448/1, 448/2), 255/5 (255/15, 255/16, 255/17), 255/4 (255/13, 255/14), 244/1 (244/4, 244/5), 244/3 (244/6, 244/7, 244/8), 307 (307/1, 307/2), 243 (243/1, 243/2, 243/3), 242 (242/1, 242/2), 241 (241/1, 241/2), 152 (152/1, 152/2).

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasie działki po podziale): działki nr ew.: obręb Piaseczno miasto 141804_4.00 70 70: 85, 83/1, obręb Gołków: 619/8, 704 (704/2), 707 (707/2), 708 (708/2), 709 (709/2), 711 (711/3), 712 (712/2), 713 (713/2), 729 (729/4), 730 (730/2), 731 (731/2), 732 (732/2), 733 (733/2), 622 (622/2), 616 (616/2), 648/1 (648/6), 652 (652/2), 653 (653/2), 654/10 (654/27), 654/11 (654/30), 654/14, 654/17, 654/8, 654/6, 654/19, 655, 654/20, 654/21 (654/32), 654/22 (654/34), 654/23 (654/36), 654/24, 654/25; obręb Jazgarzew: 389/2 (389/4), 400, 401/2 (401/4), 402/2 (402/4), 403/1, 403/2 (403/4), 404 (404/2), 405 (405/2), 418 (418/2), 419 (419/2), 420 (420/2), 421 (421/2), 422, 423, 437, 438, 439/3, 440, 441, 445/1, 445/2, 443, 444, 446/1, 446/2, 447/1, 455/4 (455/13), 448 (448/2), 255/7, 255/5 (255/17), 255/3, 254/6, 253/5, 253/3, 252/1, 250, 249/2, 244/1 (244/5), 244/3 (244/6), 244/2, 243 (243/3), 242 (242/2), 241 (241/2), 152 (152/2), 153/3, 49, 50, 52, 51 (51/2), 53/2, 54, 55, 57/2, 57/1 (57/4), 59 (59/2), 60 (60/2), 111 (111/2), 63 (63/2), 64, 65, 66, 67/1 (67/6), 68/4 (68/12), 68/3 (68/10), 68/8 (68/16), 68/6, 68/7 (68/14), 68/5, 69/2 (69/6), 69/1 (69/4), 70/2 (70/6), 70/1 (70/4), 71/2 (71/4), 71/1, 72 (72/2), 73 (73/2), 82/4 (82/15), 81 (81/2), 249/1, 536 (536/2), 439/2.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

            Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.1.2014.SMS

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-18 12:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-18 12:36:59 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 709