Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO W OBRĘBIE ZOFIÓWKA – DZIAŁKI NR 18
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Rybno z dniem 01.01.1999r. prawa własności nieruchomości

położonej w  gminie Rybno,  w obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18 o pow. 1,1700 ha, zajętej pod drogę publiczną – gminną nr 383404 relacji „Zygmuntówka - Zofiówka gr gm. Sochaczew (Żdżarów)”.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16 w Płocku w pok. 307 (tel. 24/ 235-11-22). Niniejsza sprawa prowadzona są pod sygnaturą: SPN-P.7533.89.2013.


 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-10 14:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-10 14:26:46 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 998