Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WSO-C
A A A

Oddział Spraw Obywatelskich WSO-C

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

Kierownik:

Aleksandra Stefańska-Kempska
Telefon: 23 671 93 54, 23 671 93 53, 23 671 93 50
Fax: 23 671 93 56,
E-mail: paszporty.ciechanow@mazowieckie.pl

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piatek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek, piatek: 8.00 – 15.30

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 3. Sporzadzanie zbiorczych sprawozdań z zasięgu działania Delegatury w Ciechanowie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędów Stanu Cywilnego;
 4. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 5. Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 6. Przyjmowanie wniosków, związanych z legalizacją pobytu cudzoziamców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj.:
  • Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczyny, na osiedlenie się i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • Dokonanie wpisu zaproszena do ewidencji zaproszeń,
  • Wymiana karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców;
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-02 12:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-30 13:33:12 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-02 12:46:08 Osoba modyfikująca informację: Roman Pietryka
  ilość odwiedzin: 36864