Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE PŁOSKÓW KOLONIA GM. SARNAKI NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - DZIAŁKA NR 173
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że grunt położony w obrębie Płosków Kolonia gm. Sarnaki, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 173 o pow. 0,4200 ha, zajęty pod część drogi wojewódzkiej nr 811 relacji Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.  

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200 (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.512.2011.A.K-W

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-21 08:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-21 08:27:35 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1128