Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI
A A A

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi

Podstawy prawne działania: Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2009 r. Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Krajowy Plan Działań przeciw-ko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 jest kontynuacją krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku. Cel główny - stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz wsparcia i ochrony ofiar tego przestępstwa. W ramach MSWiA działa Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi.

Ramy czasowe realizacji programu:

Lata 2009-2010

Sposób realizacji:

Zgodnie z zadaniem 3 Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-10 został zainicjowany w formie pilotażu, wojewódzki zespół ds. handlu ludźmi. 14 kwietnia 2010 r. w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie dotyczące powołania Mazowieckiego Zespołu Wojewódzkiego do Spraw Handlu Ludźmi z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inspekcji pracy, organizacji pozarządowych. Celem Zespołu jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w problematykę handlu ludźmi.

Informacje o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

Spotkania Zespołu będą służyły wymianie informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w działania przeciwko handlowi ludźmi; inicjowaniu i monitorowaniu działań mających na celu zapobieganie handlowi ludźmi w regionie; koordynacji działań szkoleniowych i prewencyjnych w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, podejmowanych na terenie województwa mazowieckiego. Skutkiem działań winna być m.in. poprawa wykrywalności przestępstwa handlu ludźmi, oraz wzrost liczby ofiar tego przestępstwa, którym udzielono wsparcia i ochrony na terenie województwa mazowieckiego.

Czas wytworzenia informacji: 2010-06-25 12:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-07 10:53:27 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2977