Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.4.15.2014.ES OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ O NADANIU RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
A A A

                OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                  o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę oraz
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) informuję, że w dniu 4 lutego 2015 r., na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm. ), zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 roku, w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539), została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 22/III/2015 pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, na terenie gminy Kałuszyn – etap III w zakresie budowy montażu przewodów w przęśle 103-104”.
Ponadto, działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w dniu 5 lutego 2015 r., na podstawie art. 108 § 2, w związku z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 roku, w sprawie obiektów i robót budowlanych w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539), zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie Nr 50/III/2015 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 22/III/2015 z dnia 04.02.2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Inwestorem przedsięwzięcia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kałuszyn.
Obszar objęty inwestycją – gmina Kałuszyn,
- obręb Falbogi, działki ewidencyjne nr: 221, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220;
- obręb Mroczki, działki ewidencyjne nr: 530/1, 530/2, 532, 534, 536, 538, 471/1, 473, 474, 475, 353, 478.
Obszar w oddziaływaniu inwestycji w gminie Kałuszyn, na którym nie będą prowadzone roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem:
- obręb Falbogi, działki ewidencyjne nr: 209;
- obręb Mroczki, działki ewidencyjne nr: 468, 469, 470, 477, 479, 542, 544, 546, 548.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach: 12.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach: 8.00-12.00 w środy i piątki).

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-III.7840.4.15.2014.ES

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-13 08:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-13 08:29:43 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 126