Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE SZYDŁOWIEC, OBRĘB SZYDŁOWIEC - DZIAŁKI NUMER: 1008/3, 1348/5, 1348/8,1426/5,1426/3, 990/1, 1002/1, 1067/1, 1018/2, 1039, 3733/1, 1570/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

• numer 1008/3 o powierzchni 0,1848ha
• numer 1348/5 o powierzchni 0,0456ha
• numer 1348/8 o powierzchni 0,0138ha
• numer 1426/3 o powierzchni 0,0003ha
• numer 1426/5 o powierzchni 0,0019ha
• numer 990/1 o powierzchni 0,0020ha
• numer 1002/1 o powierzchni 0,0218ha
• numer 1067/1 o powierzchni 0,0020ha
• numer 1018/2 o powierzchni 0,0103ha
• numer 1039 o powierzchni 0,0461ha
• numer 3733/1 o powierzchni 0,0848ha
• numer 1570/1 o powierzchni 0,0063ha

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 z dnia 15 października 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego – etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18 ”, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 30 marca 2012r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-08 10:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-08 10:53:04 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1030