Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ GEODEZJI WG-II
A A A

Oddział Geodezji WG-II 


Kierownik Oddziału:


Witold Halwic
Telefon:
22 551 09 59,
pokój nr 400 A
e-mail:
whalwic@mazowieckie.plZakres Działania

Do zakresu działania Oddziału Geodezji należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw nadzoru odnoszącego się do wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu:

a)  urządzeń terenów rolnych,

b) prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i Marszałka Województwa;

2. prowadzenie spraw dotyczących zleceń prac geodezyjno – kartograficznych z zakresu działania Wydziału;

3. ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie;

4. prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundowaniem spółdzielniom kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących postępowań w sprawie refundowania spółdzielniom mieszkaniowych kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych
oraz dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wykonania prac geodezyjnych;

5. prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad wykorzystaniem środków unijnych
na realizację prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego w ramach działania określonego, jako: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – schemat I „Scalanie gruntów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;

6. opracowanie danych zbieranych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących Statystyki Publicznej:

a) coroczne sprawozdania o mapie zasadniczej i aktualizacji, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT, katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowie geodezyjnej,

b) sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c)     sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych – we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

7. planowanie elementów budżetu państwa - opracowanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z ustawy budżetowej, w tym sporządzanie danych planistycznych do ustawy budżetowej;

8. planowanie budżetu zadaniowego - sprawozdanie w układzie zadaniowym, Wieloletni Plan Finansowy Państwa - plan wydatków dotacji w układzie zadaniowym (według katalogu funkcji) - plan budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem (część opisowa);

9. ocena i opiniowanie (zgodność z planem rzeczowym) wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przekazywania dotacji na zrealizowane i odebrane prace geodezyjne i kartograficzne;

10. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz intranecie;

11. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-29 10:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:15:07 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-29 10:17:29 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 34829