Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM I USTALENIA ODSZKODOWANIA - DZIAŁKA NR 818 W POWIECIE PRUSZKOWSKIM, W GMINIE RASZYN, W OBRĘBIE JAWOROWA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn, w obrębie Jaworowa, oznaczonej jako działka ew. nr 818 o pow. 0,0047 ha, oraz o ustaleniu odszkodowania z tego tytułu.

Przedmiotowa nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1181/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. przeznaczona została pod realizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Lotnisko” (bez węzła) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.

Jednocześnie informuję, iż osoby posiadające interes prawny w/w sprawie mają możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, (Pl. Bankowy 3/5, II piętro, pokój nr 220).

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-09 11:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-09 11:13:36 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1011