Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PORADNIK KLIENTA WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW - STRONA GŁÓWNA
A A A

Poradnik Klienta Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Sprawy z zakresu obywatelstwa polskiego

 1. Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
 2. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
 3. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 4. Uznanie za obywatela polskiego
 5. Uznanie za repatrianta


--------------------------------------------------------------------------------

 Sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców

 1. Zaproszenie cudzoziemca
 2. Zezwolenie na pobyt czasowy
 3. Zezwolenie na pobyt stały
 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 5. Rejestracja pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin
 6. Rejestracja pobytu stałego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin
 7. Przedłużenie wizy
 8. Wydanie lub wymiana karty pobytu
 9. Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

---------------------------------------------------------------------------------

Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

 1. Wydanie zezwolenia na pracę typu A
 2. Wydanie zezwolenia na pracę typu B
 3. Wydanie zezwolenia na pracę typu C
 4. Wydanie zezwolenia na pracę typu D
 5. Wydanie zezwolenia na pracę typu E
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-14 13:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-18 12:54:24 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-14 13:38:05 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 30299