Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK, OBRĘB 20: GMINA SULEJÓWEK - DZ. NR 180; GMINA MIASTA SULEJÓWEK – DZ. NR 179
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 i 3, w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Sulejówek prawa własności nieruchomości, zajętych pod drogę publiczną – gminną: część ulicy Bema oraz część ulicy Małachowskiego  w Sulejówku oznaczonej jako działki:

  • obrębu Nr 20 gmina Sulejówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180 o pow. 0,0042 ha. W aktualnej ewidencji gruntów działka nr 180 figuruje jako własność Frajdy – Łai Frydmanówny, Jankiela Frydmana i Szmula – Icka Ajzenfisza,
  • obrębu Nr 20 gmina Miasta Sulejówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 179 o pow. 0,0018 ha. Działka nr 179 w dniu 31.12.1998 r. i obecnie stanowi własność Państwa Anny Krystyny i Jana Zdzisława małż. Góreckich.

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią decyzji:

  1. nr  297/S/2015 znak SPN-S 7533.17.2014.A.P-W
  2. nr  298/S/2015 znak SPN-S 7533.407.2014.A.P-W

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 310).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-08 12:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-08 12:51:42 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28