Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DOT. WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631 W CIĄGU ULIC MARSA – ŻOŁNIERSKA NA ODCINKU: WĘZEŁ MARSA – GRANICA MIASTA (KM 0+000 – KM 4+820,93
A A A

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)  

zawiadamiam,

 

że w dniu 13.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi – Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Panią Annę Piotrowską Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą przy ul. Sokratesa 15,  01-909 Warszawa, w sprawie o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa – granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93) etap II.

Projektowany odcinek drogi położony jest w województwie mazowieckim na terenie powiatu warszawskiego, miasta stołecznego Warszawy. Inwestycja przebiega przez tereny 3 dzielnic: Praga-Południe, Wawer i Rembertów.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale):

 • Obręb 3-07-14 działki nr ew.: 44/3, 46/1, 46/4, 149, 147/35, 147/36, 147/37, 147/33, 147/28, 147/29, 147/23, 151, 152, 150, 147/12;
 • Obręb 3-07-19 działki nr ew.: 185/4, 184/18, 184/20, 181/1, 183/5, 184/4, 183/3, 183/4;
 • Obręb 3-07-15 działki nr ew.: 23/3, 23/8, 23/7, 23/5, 23/6, 39/2, 7/5, 37/20, 37/22, 22 (22/1, 22/2);
 • Obręb 3-07-11 działki nr ew.: 1/5, 10/1, 11/3;
 • Obręb 3-07-09 działki nr ew.: 147/13, 147/9, 147/17, 142/1, 138/6, 120/11, 120/10, 155/2, 201/7, 201/8, 120/12, 120/15, 120/9, 155/3, 201/5, 120/7, 135/4, 135/6, 120/8, 120/14, 135/7, 138/3, 117/4, 138/4, 143, 120/13, 120/16, 135/5, 120/6, 146, 388/1, 388/2, 155/5, 201/11, 201/9, 201/14, 201/13, 147/18, 120/4, 144/1, 119/7, 138/8, 317/1, 339/2;
 • Obręb 3-07-10 działki nr ew.: 2/4, 85/13, 85/14, 108/3, 108/4, 126, 1/1, 128/2, 139, 143, 46, 47, 48, 59/12, 108/1, 109, 85/15, 127, 137, 20/2, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 33/1, 136/1, 136/4, 67/4, 67/3, 59/13, 45/1, 38/1, 38/2, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 17/6, 16/3, 15/4, 17/7, 16/4, 15/5, 14/2, 14/1, 5/4 (5/5, 5/6);
 • Obręb 3-07-05 działki nr ew.: 2/3, 4, 2/8, 2/7, 3/1, 6, 7, 10, 11, 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 1/3 (1/8, 1/9), 1/2 (1/4, 1/5), 2/2 (2/11, 2/12), 2/4 (2/13, 2/14), 2/1 (2/9, 2/10), 2/6 (2/15, 2/16);
 • Obręb 3-00-75 działki nr ew.: 5/8, 4/3, 17/1, 17/2, 17/6, 17/3;
 • Obręb 3-00-52 działki nr ew.: 5, 6, 7, 8, 2/1, 4/2;
 • Obręb 3-00-45 działki nr ew.: 6, 8;
 • Obręb 3-08-09 działki nr ew.: 6/1, 4/2 (4/3, 4/4), 2 (2/3, 2/4), 5/8 (5/9, 5/10);
 • Obręb 3-09-24 działki nr ew.: 5/7, 6/2, 9, 1/2 (1/4, 1/5), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/3, 8/4);
 • Obręb 3-09-15 działki nr ew.: 3, 5, 6, 7, 4 (4/1, 4/2), 1 (1/2, 1/3, 1/4, 1/5);
 • Obręb 3-08-08 działki nr ew.: 3/2, 7, 2 (2/1, 2/2), 1/1 (1/3, 1/4), 5 (5/1, 5/2);
 • Obręb 3-08-03 działki nr ew.: 2, 1/2 (1/3, 1/4), 5 (5/1, 5/2);
 • Obręb 3-09-05 działki nr ew.: 49, 1(1/5, 1/6), 48 (48/1, 48/2), 16 (16/1, 16/2), 34/1 (34/5, 34/6, 34/3);
 • Obręb 3-09-11 działki nr: 1 (1/1, 1/2), 2/3 (2/13, 2/8, 2/14), 2/2 (2/11, 2/5, 2/7, 2/12);

            Działki inwestycyjne – na terenie linii kolejowej:

 • Obręb 3-07-08 działka nr ew.: 8/1, 33
 • Obręb 3-07-19 działka nr ew.: 38
 • Obręb 3-00-45 działka nr ew.: 3/2, 4/2
 • Obręb 3-08-09 działka nr ew.: 3/1

            Działki inwestycyjne, co do których inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb 3-07-10 działki nr ew.: 11, 12 i 13.

            Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości: obręb 3-07-11 działka nr ew. 10/2; obręb 3-00-45 działka nr ew. 1; obręb 3-00-52 działka nr ew.: 2/1; obręb 3-07-05 działki nr ew.: 5, 8(8/2), 9(9/2), 1/3 (1/9), obręb 3-07-10 działka nr ew.: 59/14, 6/3, 6/4, 20/1; obręb 3-08-08 działka nr ew.: 5 (5/2); obręb 3-08-09 działka nr ew.: 2 (2/4), 5/8 (5/10); obręb 3-09-15 działka nr ew.: 1 (1/5); obręb 3-09-11 działka nr ew.: 2/2 (2/7), 1 (1/2), 2/4, 21/12, 27/2, 29/3, 31/3; obręb 3-09-05 działki nr ew.: 16/2, 1/6, 34/2; obręb 5-20-01 działka nr ew.: 6/7, 4.

            W dniu 22.10.2014 r. inwestor zawnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wojewoda Mazowiecki w dniu                 24.10.2014 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i w konsekwencji w dniu 24.10.2014 r. zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu uzyskania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji.

            Na ww. postanowienie służy zażalenie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 608 w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

 

WIŚ-II.7820.2.7.2014.MK3

.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-11 08:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Karmeluk
Czas udostępnienia informacji: 2014-11-21 07:49:06 Osoba udostępniająca informację: Katarzyna Karmeluk
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-11 09:03:03 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 339