Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONĄ W GMINA HALINÓW, OBRĘB MICHAŁÓW, DZ. EW. 181/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Halinów, w obrębie Michałów, oznaczoną jako działka o nr ew. 181/1 o pow. 0,0026 ha, która z dniem 17 października 2011 r. stała się własnością samorządu województwa mazowieckiego na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. (znak: WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów) / w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/, na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmin Zielonka) województwa mazowieckiego -  kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII”

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-12 10:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-12 10:52:57 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 814