Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONĄ W GMINIE KOZIENICE, W OBRĘBIE RYCZYWÓŁ - DZIAŁKA NUMER 1196/11
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół, oznaczoną jako działka ewidencyjna: numer 1196/11 o powierzchni 0,0122 ha, która odpowiada działce numer 1196/14 o powierzchni 0,0122 ha zgodnie z korektą sporządzoną do operatu podziałowego numer 1255-13/2005 przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 18 listopada 2005r oraz opisem do załącznika graficznego do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7/07 znak: WI.R.Wl-7047/5/07 sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach, która stała się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7/07 z dnia 12 września 2007r znak: WI.R.WL-7047/5/07 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 79, na odcinku Ryczywół-Kozienice, od km 65+053 do km 80+449, wraz z budową, rozbudową i przebudową urządzeń i instalacji infrastruktury.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-20 10:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-20 10:06:44 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 848