Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ,POŁOŻONYCH W OBRĘBIE RĘBOWO, GM. WYSZOGRÓD DZ. NR 33 I 143
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

  • postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, przez Powiat Płocki prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31255 „Rębowo-Orszymowo” (nowy nr drogi 2968 W)  położonych w obrębie Rębowo – działki: nr 33 o pow. 2,9567ha i nr 143 o pow. 0,3195 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się
z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul.3 Maja 16, pok. 308 – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturą: SPN-P.7533.29.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-17 15:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-17 15:34:52 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 924