Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.4.12.2014.ES OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O NADANIU RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
A A A

                 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w dniu 20 stycznia 2015 r., na podstawie art. 108 § 2, w związku z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 roku, w sprawie obiektów i robót budowlanych w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539), zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie nr 17/III/2014 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 381/III/2014 z dnia 31.12.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, na terenie gminy Jakubów etap IV w zakresie  montażu przewodów w przęśle: 84-85”.

Inwestorem przedsięwzięcia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Jakubów.
Obszar objęty inwestycją – gmina Jakubów, obręb Rządza – działki ewidencyjne nr: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.
Obszar w oddziaływaniu inwestycji w gminie Jakubów, na którym nie będą prowadzone roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem, obręb Rządza – działki ewidencyjne nr: 78, 79, 95/1, 95/2, 96, 97, 98.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-III.7840.4.12.2014.ES

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-01 15:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-01 15:18:24 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 98