Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY ŁASKARZEW, W OBRĘBIE STARY HELENÓW, DZIAŁKI: NR 108 O POW. 0,35 HA, NR 144 O POW. 1,02 HA, NR 145 O POW. 0,97 HA
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 w związku z art. 103 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm),

postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogi publiczne, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Gminy Łaskarzew

  • grunt położony w obrębie Stary Helenów, gmina Łaskarzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 108 o pow. 0,35 ha, nr 144 o pow. 1,02 ha, nr 145 o pow. 0,97 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) Nr 3661010 relacji: dr. powiatowa Nr 1325 W (Stary Helenów) – Nowy Helenów – Leokadia;

W związku z powyższym informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą - SPN-S.7533.35.a.2012.AK-W


Czas wytworzenia informacji: 2013-09-20 08:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-20 08:42:28 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 605