Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.I.MK/7144-BEM/24/08 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A


                           OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


      Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,

                                                      zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 19 września 2014 r. decyzji Nr 441/I/2014, znak: WIŚ.I.MK/7144-BEM/24/08, stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr 431/Bem/A/08, znak: AM-WAAB-GSz-7353-305-08, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Miastu Stołecznemu Warszawa pozwolenia na budowę ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Połczyńskiej do ulicy Sterniczej, na terenie działek nr ew. 191/9, 189/11, 189/12, 189/3, 189/2, 158/2, 189/8, 189/9, 189/10, 113/1, 189/7, 189/6, 189/5, 189/4 z obrębu 6-12-14, oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu ciągłą niebieską linią, położonych w Dzielnicy Bemowo w Warszawie, obejmującą wykonanie poszerzenia zachodniej jezdni w okolicy ul. Szczotkarskiej, budowie chodnika i ścieżki rowerowej, budowie oświetlenia ulicznego oraz rozbiórce obiektów kolidujących z inwestycją, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sprostowanej postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2008 r., Nr 550/Bem/A/2008,

                                                        oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, I piętro, pokój 500, w godzinach: poniedziałki 1300 – 1600 oraz środy i piątki 800 – 1200 .

                                                           Pouczenie

     Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


WIŚ.I.MK/7144-BEM/24/08
Warszawa, 2 października 2014 r.  

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-03 08:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-03 08:11:50 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-03 08:41:30 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 326