Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ GMINĘ WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA, DZIELNICA BIAŁOŁĘKA, DZ. EW NR NR 55/20, OBRĘB 4-02-26 ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ ULICY DĘBOWEJ
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka z mocy prawa z dniem 01.01.1999 roku prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 55/20 o powierzchni 0,0013 ha z obrębu 4-02-26 zajętego pod część ulicy Dębowej, która posiadała nieuregulowany stan prawny.

Ww. nieruchomość stała się własnością Gminy Warszawa - Białołęka na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/DG/2014 z dnia 22 stycznia 2014r., znak: SPN-III.7723.01763.WP, w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka z mocy prawa z dniem 01.01.1999 roku prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 55/20 o powierzchni 0,0013 ha z obrębu 4-02-26 zajętego pod część ulicy Dębowej.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 w pokoju nr 315.

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-11 07:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-11 08:02:31 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 505