Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem  01.01.1999 r. własnością Gminy Bulkowo: 

1/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 94 o pow. 2,36 ha położona w obrębie Podleck Nowy gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310620 Turowo – granica gminy /Łątowo/ -  obecny nr drogi 290420W ,

2/ działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 1 o pow. 0,40 ha i nr 60 o pow. 1,49 ha położone w obrębie Krubice gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310625  Nowe Krubice-Krubice-Kolonia Pilichowo / obecny nr drogi 290425W /,

3/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 180 o pow. 1,55 ha położona w obrębie Bulkowo Butary 

gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310623 droga wojewódzka nr 217-Bulkowo-Kolonia / obecny nr drogi 290423W /,

4/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 36 o pow. 0,60 ha położona w obrębie Podleck Stary 

gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310621 Nowy Podleck - Stary Podleck / obecny nr drogi 290421W /,

5/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 111 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Podleck Nowy 

gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310621 Nowy Podleck - Stary Podleck  / obecny nr drogi 290421W /,

6/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 81 o pow. 0,59 ha położona w obrębie Podleck Nowy gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310619 Blichowo – Nowy Podleck  / obecny nr drogi 290419W /,

7/ działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 52/1 o pow. 1,38 ha i nr 52/2 o pow. 0,18 ha położone 

w obrębie Gocłowo gm. Bulkowo - zajęte  pod  drogę gminną nr 310619 Blichowo – Nowy Podleck / obecny nr drogi 290419W /,

8/ działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 206 o pow. 1,35 ha i nr 239 o pow. 0,03ha położone w obrębie Blichowo gm. Bulkowo - zajęte  pod  drogę gminną nr 310619 Blichowo – Nowy Podleck / obecny nr drogi 290419W /,

9/ działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 52 o pow. 0,54 ha położona w obrębie Szasty gm. Bulkowo - zajęta   pod  drogę gminną nr 310616 Szasty – droga wojewódzka nr 232  / obecny nr drogi 290416W /,

10/ działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 91 o pow. 1,45 ha i nr 189/1 o pow. 1,31 ha położone 

w obrębie Worowice gm. Bulkowo - zajęte   pod  drogę gminną nr 310615 Pilichowo-Worowice-Nowe Krubice  / obecny nr drogi 290415W /,

11/ działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 11 o pow. 0,56 ha i nr 26 o pow. 0,71ha położone w obrębie Szasty gm. Bulkowo - zajęte   pod  drogę gminną nr 310615 Pilichowo-Worowice-Nowe Krubice  / obecny nr drogi 290415W /.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomosci, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 201 (tel. 24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest  pod sygnaturą SPN-P.7533.106-116.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-07 10:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-07 10:42:18 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1480