Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE SZYDŁOWIEC, OBRĘB SZYDŁOWIEC OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NUMER 3733/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 3733/4 o powierzchni 0,0354ha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 z dnia 15 października 2010 r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego – etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18 ”, stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 30 marca 2012r.

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-27 11:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-27 11:32:50 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 847