Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 72/2013 Z DNIA 22.02.2013R., DLA INWESTYCJI PN:BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S8 SALOMEA - WOLICA
A A A

WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM 

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

    Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.), zawiadamia się, że do tutejszego organu wpłynęły odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013 z dnia 22 lutego 2013r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”.
    Dnia 27 marca 2013r. organ przesłał odwołania wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego tj. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-19 13:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-19 13:51:54 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1229