Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W POWIECIE PIASECZYŃSKIM, GMINIE TARCZYN NA WŁASNOŚĆ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO (PRACE MAŁE)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w powiecie piaseczyńskim. Gminie Tarczyn, oznaczony jako projektowane działki ewidencyjne nr: 1/1 o pow. 0.1433 ha, 1/3 o pow. 0.5431 ha z obrębu 0025-Prace Małe, stanowiące część obecnej działki ewidencyjnej nr 1 o pow. 0.8138 ha zajęte pod drogę powiatową nr 2837W – ulicę Akacjową, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Powiatu Grójeckiego, a obecnie w związku ze zmianą granic powiatów – Powiatu Piaseczyńskiego.
    Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.57.2011.MK.

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-08 11:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-08 11:44:50 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1416