Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KONTROLI I WK-I
A A A

Oddział Kontroli I - WK-I

Kierownik:

Aneta Fedorczyk

Telefon: 22 695 72 28,
pokój nr 211
e-mail: afedorczyk@mazowieckie.pl 

Zastępca Kierownika:

Justyna Trawkowska

Telefon: 22 695 72 74,
pokój nr 311
e-mail: jtrawkowska@mazowieckie.pl 

Zakres działania:

 1. prowadzenie i koordynacja kontroli zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:

  1. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń i koncesji w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej,

  2. prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,

  3. realizacji przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

  4. prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

  5. realizacji przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

  6. realizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP oraz dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

  7. realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  8. realizacji ustawy o fundacjach,

  9. przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,

  10. załatwiania skarg i wniosków;

 2. prowadzenie kontroli przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;

 3. prowadzenie kontroli organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania;
 4. monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych, poprzez analizę treści odpowiedzi udzielanych na wystąpienia;

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH MUW NA ROK ...._wzór tabeli do pobrania_.pdf
Wzór tabeli planu kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Czas wytworzenia informacji: 2014-10-22 15:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marcin Sobejko
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 11:37:46 Osoba udostępniająca informację: Marcin Sobejko
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-22 15:24:04 Osoba modyfikująca informację: Dominika Nobis
  ilość odwiedzin: 37132