Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W GMINACH MICHAŁOWICE I RASZYN
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych:

 • w gminie Michałowice obręb Piastów 6, oznaczonych jako działki nr 77/4 o pow. 0,3969 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 10,5 m2) ww. działki prac związanych z ułożeniem kabli teletechnicznych, L=3m i poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 24,8 m2) ww. działki prac związanych z demontażem istniejącej napowietrznej linii energetycznej, oraz działki nr 255/3 o pow. 0,0191 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 38,7 m2) tej działki prac związanych z odcięciem i likwidacją istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, L = 8,0 m.
 • w gminie Michałowice, obręb Opacz Kolonia, oznaczonej jako działka nr 277/2 o pow. 0,0600 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 20,4 m2) ww. działki prac związanych z likwidacją napowietrznej linii energetycznej.
 • w gminie Michałowice, obręb Reguły, oznaczonych jako:
  • działka nr 102/2 o pow. 0,0200 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 165,7 m2) ww. działki prac związanych z demontażem i ponownym montażem napowietrznej linii energetycznej, L = 27,0 m, montażem projektowanej napowietrznej linii teletechnicznej, L = 8,5 m oraz ułożeniem i podłączeniem kabla energetycznego, L = 1,2 m,
  • działka nr 102/3 o pow. 0,4900 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na:
   - przeprowadzenie na części (o pow. 809,2 m2) ww. działki prac związanych z przebudową linii energetycznej (ułożenie kabli energetycznych eNN równolegle do ul. Bodycha), L = 115 m,
   - przeprowadzenie na części (o pow. 150,7 m2) ww. działki prac związanych z budową magistrali DN225. Kanał tłoczny wykonany z PE, L = 7 m. Budowa studni kanalizacyjnej DN1400; Budową magistrali DN600. Kanał grawitacyjny wykonany z żywic poliestrowych GRP, L = 6,6 m; Odcięciu i likwidacji przyłącza średniego ciśnienia Ø25 PE. Włączenie gazociągu średniego ciśnienia Ø110 PE w istniejący gazociąg,
   - przeprowadzenie na części (o pow. 44,5 m2) ww. działki prac związanych z odcięciem i likwidacją przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø50 stal, L = 7 m,
   - przeprowadzenie na części (o pow. 425,8 m2) ww. działki prac związanych z demontażem i ponownym montażem linii wysokiego napięcia 220 kV, L = 11m,
  • działka nr 150/3 o pow. 0,0848 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 94,7 m2) ww. działki prac związanych z ułożeniem kabla energetycznego, L = 7,5 m. Demontaż napowietrznej linii energetycznej,
  • działka nr 159/2 o pow. 0,2400 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na:
   - przeprowadzenie na części (o pow. 215 m2) ww. działki prac związanych z demontażem i ponownym montażem linii wysokiego napięcia 220 kV, L = 5,5 m,
   - przeprowadzenie na części (o pow. 122,1 m2) ww. działki prac związanych z przebudową linii WN 110 kV (demontaż i montaż przewodów), L = 5 m.
 • w gminie Raszyn obręb Rybie, oznaczonej jako działka nr 1232 o pow. 0,0652 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 54,4 m2) ww. działki prac związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej, L=10,0 m.
 • w gminie Raszyn obręb Rybie, oznaczonej jako działka ew. nr 1164/1 o pow. 0,0343 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 3,8 m2) ww. działki prac związanych z montażem napowietrznej linii energetycznej L = 1,0 m i poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 13,9 m2) ww. działki prac związanych z montażem napowietrznej linii energetycznej L = 4,0 m.
 • w gminie Michałowice, obręb Opacz Kolonia, oznaczonej jako działka nr 277/2 o pow. 0,0600 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 20,4 m2) ww. działki prac związanych z likwidacją napowietrznej linii energetycznej.


Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 203/10 z dnia 1.07.2010 r. zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji – budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI oraz wydał pozwolenie na budowę.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2011-03-10 15:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-03-10 15:21:20 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2184