Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.458.2012.AK OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 14.05.2014 POSTANOWIENIA NR 219/2014 O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA
A A A

                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., 687 t.j.) w związku ze wszczętym dniu 07.08.2012r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej wraz z urządzeniami stanowiącymi z drogą całość techniczno – użytkową niezbędną do prowadzenia ruchu drogowego na odcinku koniec Obwodnicy Radomia-granica województwa mazowieckiego, zlokalizowanym w obrębach Orońsko, Krogulcza Sucha, Dąbrówka Zabłotnia – ETAP II (od km 484+801,23 do km 487+104,15)”, zawiadamia się, że w dniu 14.05.2014r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nr 219/2014 podjął zawieszone postępowanie po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia.
   W dniu 9.05.2014r. inwestor Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Pana Tomasza Kwiecińskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji ul. Mińska 25, 03 - 808 Warszawa, zmienił ww. wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
    Powyższa zmiana dotyczy nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi:
(tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale),
obręb Krogulcza Sucha, gm. Orońsko działki nr ew.: 349 (349/2, 349/1, 349/3), 685 (685/2, 685/3, 685/4, 685/1).
   Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. I piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

znak sprawy: WIŚ-II.7820.1.458.2012.AK

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-16 14:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-16 14:37:35 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 516