Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OBYWATELSTWA I REPATRIACJI - WSC-I
A A A

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji - WSC-I

Kierownik:

Mirosława Woźniak

Zastępca Kierownika:

Bogdan Wojtów


Sekretariat Oddziału:

Telefon: 22 695 65 67
Fax: 22 695 66 05
plac Bankowy 3/5
wejście F
pokój nr 414
e-mail: obywatelstwo@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Załatwianie spraw wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji, a w szczególności:
  • uznawanie za repatrianta osób polskiego pochodzenia,
  • zawieranie porozumień z gminami, w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa, które zapewniły lokale mieszkalne repatriantom i ich rodzinom,
  • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem nadzoru instancyjnego w zakresie udzielenia repatriantom pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego,
  • rozpatrywanie wniosków gmin w sprawach zwrotu kosztów poniesionych na remont lub adaptację lokali mieszkalnych dla repatriantów.
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach z zakresu obywatelstwa i repatriacji.
 4. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu obywatelstwa.
 5. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Informacji Publicznej.

Informacje dotyczące rodzaju postępowań dostępne są w Poradniku Klienta oraz w zakładce Cudzoziemcy.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-12 09:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 11:18:32 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-12 09:46:16 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 49639