Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-III.747.3.12.2013.EA: BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 6 NA ODCINKU ŁOCHÓW - SADOWNE OD KM 60,550 DO KM 68,400 – ODCINEK V.
A A A
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) informuję, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 60,550 do km 68,400 – odcinek V, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

na terenie Gminy Łochów, na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA ŁOCHÓW, POWIAT WĘGROWSKI

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty,
władający lub zarząd trwały

Nr działki
przed podziałem
(powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje

(powierzchnia ha)

Nr działki
pozostającej
(powierzchnia ha)

 

OBRĘB JASIORÓWKA

1

Skarb Państwa

PKP S.A.

585/1 (15,780)

585/1 (15,780)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

OBRĘB ŁOJEW

2

Skarb Państwa

PKP S.A.

97/2 (10,3875)

97/2 (10,3875)

 

 

OBRĘB OSTRÓWEK

3

Skarb Państwa

PKP S.A.

885 (4,0564)

885 (4,0564)

 

 

OBRĘB OGRODNIKI

4

Skarb Państwa

PKP S.A.

321 (19,3491)

321 (19,3491)

 

 

OBRĘB ZAGRODNIKI

5

Skarb Państwa

PKP S.A.

1 (14,1948)

1 (14,1948)

 

 

w zakresie:

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na przystankach osobowych: Ostrówek Węgrowski i Topór,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

·        budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) wraz z budową, przebudową i rozbudową urządzeń energetycznych oraz podłączeniem do podstacji trakcyjnej Ostrówek Węgrowski,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych,

·        budowy urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i zbiorników wodnych dla płazów,

·        przebudowy, rozbudowy i rozbiórki przejazdów w poziomie torów wraz z przebudową i rozbiórką dróg na dojazdach,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy dróg równoległych,

·        rozbiórki obiektów kubaturowych,

·        zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

 

WIŚ-III.747.3.12.2013.EA

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-07 07:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-07 07:19:20 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 837