Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 4.11.2014 r. została wydana decyzja nr 464/II/2014 umarzającą postępowanie administracyjne w części dotyczącej działki nr ewid. 26/11 z obrębu 18- Sękocin Stary w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)”.
    Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).


  WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-05 14:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-11-05 14:22:34 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 315