Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ PKP S.A., WARSZAWA, DZIELNICA MOKOTÓW, DZ. EW. NR 2/10, NR 2/11, NR 2/12, OBRĘB 146505_8.0801
A A A

Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) wydał decyzję potwierdzającą nabycie:

  1. przez Skarb Państwaz mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 2/10 o pow. 0.6467 ha, nr 2/11 o pow. 0.0587 ha, nr 2/12 o pow. 0.2069 ha z obrębu 146505_8.0801;
  2. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I decyzji;
  3. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budowli i innych urządzeń znajdujących się na gruncie opisanym w punkcie I decyzji, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.


 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 226, tel. (022) 695-61-10.


Czas wytworzenia informacji: 2013-06-26 10:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-26 10:09:58 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 758