Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 18/2012 Z DNIA 09.11.2012 R. O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA: „ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 635 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA NA TERENIE GMINY WOŁOMIN, POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.10.2012 r. zostało podjęte, zawieszone w dniu 04.09.2012 r., postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnie w dniu 09.11.2012 r. została wydana decyzja nr 18/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku: od km 6+355,15 do km 6+398,90 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowoprojektowanego obiektu mostowego w km 6+363 przez rzekę Czarna w miejscowości Czarna na terenie gminy Wołomin, powiatu wołomińskiego, woj. mazowieckiego.”
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): gmina Wołomin – obręb Czarna 02: 108, 176, 107(107/1, 107/2), 89/4, 89/5.

    Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 12.00-16.00 – pon., 8.00-12.00 – śr. i piąt.).

znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.368.2012.ES

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-14 08:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-14 09:01:12 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1376