Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 577 ŁĄCK – RUSZKI NA ODCINKU ŁĄCK-GĄBIN W KM 0+105,97 DO 9+419,13 - POŁOŻONE W GMINIE ŁĄCK
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie gminy Łąck, obręb Zdwórz, oznaczoną jako działka nr 158/2 o pow. 0,0031 ha, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 12 października 2009 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7119-D/1/2008 z dnia 4 września 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7724/172/10.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-16 11:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-16 11:03:33 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1134