Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - GMINA GARBATKA-LETNISKO, OBRĘB GARBATKA-ZBYCZYN DZ. NR 186, 197/2, 197/3
A A A

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) – informuje, że na wniosek Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2015 r. znak: GMP.N.6820.1.3.2015 toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Garbatka-Letnisko prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 186 o powierzchni 0,81 ha, 197/2 o powierzchni 0,5670 ha, oraz 197/3 o powierzchni 0,2313 ha położonej w gminie Garbatka-Letnisko, obręb Garbatka-Zbyczyn, zajętej pod drogę gminną nr 3424006 (obecnie 170106W) od drogi 34534 – granica gminy – (Stara Zawada).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-27 14:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-27 14:43:42 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 10