Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA DZIELNICĘ BIELANY GRUNTU (UL. KSIĘŻYCOWA)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako projektowana działka ewidencyjna nr 168/7 o pow. 0,5128 ha z obrębu 7-12-14, stanowiący część działki ewidencyjnej nr 168/3 o pow. 0,8586 ha zajęty pod drogę gminną – ulicę Księżycową, stał się z dniem 1.01.1999r. własnością Gminy Warszawa Bielany. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.830.2011.IB.

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-24 11:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-24 11:49:54 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1239