Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ PRZEJĘTĄ POD ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 10 NA ODCINKACH: OD 388+676,55 DO KM 392+395,50 I OD KM 393+275,00 DO KM 394+317,50”
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Sierpc, m. Sierpc oznaczonej jako działka nr 278/3 o pow. 0,0124 ha - która stała się, z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 23 lutego 2011 r. na  podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WI.P.TM.7119-D/1/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 na odcinkach: od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50” utrzymanej w mocy decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. znak: BP-5/6pg-772-66-204/10/11. Współwłaścicielka nieruchomości  P. Stefania Widajewska zmarła, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7570.18.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-17 13:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-17 13:58:47 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 992