Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 NA ODCINKU OD KM 11+600 DO KM 13+800”
A A A

 

                     OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 23.12.2013r. została wydana decyzja nr 440/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:  „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

Działki usytuowania obiektu:

 

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale):

 

gmina Marki, obręb 05-15, działki nr ew.: 1/3 (1/4, 1/5, 1/6), 29 (29/1, 29/2), 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 34 (34/3, 34/4), 35, 38 (38/1, 38/2, 38/3), 40 (40/1, 40/2, 40/3), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 42 (42/1, 42/2, 42/3), 43 (43/1, 43/2), 44 (44/1, 44/2), 46 (46/1, 46/2), 47, 48/1 (48/3, 48/4), 48/2 (48/5, 48/6), 49 (49/1, 49/2, 49/3), 50 (50/1, 50/2, 50/3), 51 (51/1, 51/2, 51/3), 52 (52/1, 52/2, 52/3), 53/3, 54/1, 55/1, 55/5 (55/6, 55/7), 56/3 (56/4, 56/5, 56/6), 203/19, 204/1 (204/3, 204/4), 205 (205/1, 205/2), obręb 05-12, działki nr ew.: 130/25 (130/43, 130/44), 130/26 (130/41, 130/42), 154 (154/1, 154/2, 154/3), 155, 156, 157 (157/1, 157/2, 157/3), 158/3 (158/4, 158/5, 158/6), obręb 05-11, działki nr ew.: 1 (1/1,1/2, 1/3), 18/3, 19/2, 2 (2/1, 2/2), 20/2, 21/1 (21/3, 21/4), 21/2, 22/1 (22/3, 22/4), 22/2, 23/1 (23/3, 23/4), 23/2, 25/1 (25/3, 25/4), 25/2, 26 (26/1, 26/2), 27/1, 27/2, 28/1 (28/3, 28/4), 28/2, 29, 30 (30/1, 30/2), 48 (48/1, 48/2), 49/2 (49/3, 49/4), 50/4 (50/5, 50/6), 56 (56/1, 56/2), 57/1, 57/2, 58, 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 62/15 (62/30, 62/31), 63/15 (63/29, 63/30), 64/9, 65/10, 65/18 (65/26, 65/27), 65/19, 65/20, 65/21 (65/28, 65/29), 65/8 (65/30, 65/31), 65/9, 66/14 (66/22, 66/23), 66/2 (66/20, 66/21), 67/10 (67/13, 67/14), 67/8 (67/11, 67/12), 67/9, 68/5 (68/6, 68/7), 69/1 (69/3, 69/4), 70, 71/4, 71/6 (71/7, 71/8), 72/3, 73/2 (73/4, 73/5), 73/3, 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76, 77, 78, obręb 05-05, działki nr ew.: 39 (39/1, 39/2), 45 (45/1, 45/2), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49/1, 49/2, 50/1 (50/5, 50/6), 50/2 (50/3, 50/4), 51, 52 (52/1, 52/2), 37/1 ( 37/4, 37/5), 53/1, 53/2,

 

gmina Zielonka, obręb 4-80-02, działki nr ew.: 10/5 (10/11, 10/12), 11, 12, 13, 14, 15, 16 (16/1, 16/2),  obręb 4-80-06, działki nr ew.: 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 (7/1, 7/2, 7/3), 11/2 (11/3, 11/4), 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 37/2 (37/3, 37/4), 

 

- w projektowanym pasie drogowym, nie podlegających przejęciu:

 

gmina Zielonka, obręb 4-80-02, działka nr ew.:  80/2, obręb 4-80-06, działki nr ew.: 1

 

            Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem w nawiasach - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):

 

gmina Marki, obręb 05-15, działki nr ew.: 29 (29/1, 29/2), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 203/5, 205 (205/1, 205/2), 206, 56/3 (56/4, 56/5, 56/6), 55/5 (55/6, 55/7), 32, 34 (34/3, 34/4), 38 (38/1, 38/2, 38/3), 42 (42/1, 42/2, 42/3), 48/1 (48/3, 48/4), 48/2 (48/5, 48/6), 204/1 (204/3, 204/4), 204/2, 203/18, 31/5, 1/3 (1/4, 1/5, 1/6), obręb 01-03, działki nr ew.: 6/10, 6/11, 34, obręb 01-06, działki nr ew.: 2/1, 2/13, 1, 2/15, obręb 05-12, działki nr ew.: 158/3 (158/4, 158/5, 158/6), 157 (157/1, 157/2, 157/3), 118, 117/1, 117/4, 127, 128/3, 129/3, 130/27, 130/25 (130/43, 130/44), 130/26 (130/41, 130/42), 153/8, 173, obręb 05-11, działki nr ew.: 1 (1/1,1/2, 1/3), 2 (2/1, 2/2), 56 (56/1, 56/2), 65/21 (65/28, 65/29), obręb 05-05, działki nr ew.: 53/3, 54/80,

 

gmina Zielonka, obręb 4-80-06, działki nr ew.: 16/1, 16/2, 77/2, 16/3, 16/4, 22/2, 21/2, 22/1, 22/3, 23, 36,  37/2 (37/3, 37/4), 44/1, 43/1, 45/1, 54/8, 46, 55/1, 55, 21/1, 10/2, 10/1, 8/3,   7 (7/1, 7/2, 7/3), 4/2, obręb 4-80-02, działki nr ew.: 10/1, 9/1, 8, 4, 3, 18

 

               Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

 

 

 

 

 

  WIŚ-II.7820.1.1.2013.AM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-03 11:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-03 11:48:10 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1420