Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 POŁOŻONE W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY, OBRĘB BRUDZEŃ DUŻY – DZIAŁKI NR 331/1 I NR 407/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Brudzeń Duży, gm. Brudzeń Duży, oznaczoną jako działki nr 331/1  o pow. 0,0059 ha i 407/2  o pow. 0,0033 ha, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 28 listopada 2013 r. na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego NR 2/2013 z dnia 24 października 2013 r.znak: WIŚ-P.7820.2.3.2011/13.TM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559, relacji granica województwa – Brudzeń Duży – Sikórz – Płock na odcinku od km 30+088 do km 32+076 – przejście przez m. Brudzeń Duży”.

Wzywa się wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły swoje ewentualne prawa do ww. nieruchomości lub złożyły wyjaśnienia, mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie - do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oddział w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16 , III piętro pok. nr 308 (tel.  24 235-11-20).

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-12-31 10:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-12-31 10:54:57 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 620