Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 196/2013 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA: „ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728 RELACJI GRÓJEC-NOWE MIASTO NA PILICĄ - GR. WOJEWÓDZTWA, NA ODCINKU OD KM OK. 0+500 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 7)
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 3 czerwca 2013 r. została wydana decyzja nr 196/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto na Pilicą - gr. Województwa, na odcinku od km ok. 0+500 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 7) do km 13+263,85 (granica pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica)”.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale, * - numery działek będące we władaniu zarządcy drogi): działki nr ew.: 3957/1*, 541 (541/1, 541/2), 544 (544/1, 544/2), 545 (545/1,545/2), 546 (546/1, 546/2), 3901 (3901/1, 3901/2) obręb Grójec Miasto; 262/2 (262/4, 262/6), 262/3 (262/5, 262/7), 263 (263/1, 263/2), 265 (265/1, 265/2) obręb Worów; 239*, 344*, 62 (62/1, 62/2), 64 (64/1, 64/2), 78 (78/1, 78/2), 80/2 (80/3, 80/4), 100 (100/1, 100/2), 101/1 (101/3, 101/4), 101/2 (101/5, 101/6), 109 (109/1, 109/2), 111 (111/1, 111/2), 113/3 (113/4, 113/5), 178 (178/1, 178/2), 191 (191/1, 191/2), 193 (193/1, 193/4), 194 (194/1, 194/2), 195 (195/1, 195/2), 196 (196/1, 196/2), 197 (197/1, 197/2), 198 (198/1, 198/2), 199 (199/1, 199/2), 200 (200/1, 200/2), 201 (201/1, 201/2), 202 (202/1, 202/2), 203 (203/1, 203/2), 204 (204/1, 204/2), 205 (205/1, 205/2), 215 (215/1, 215/2), 216 (216/1, 216/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 232 (232/1, 232/2), 233/1 (233/5, 233/6), 233/2 (233/3, 233/4), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 238 (238/1, 238/2), 240 (240/1, 240/2), 242 (242/3, 242/4), 244 (244/1, 244/2), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2), 264 (264/1, 264/2), 266/1 (266/3, 266/4), 266/2 (266/5, 266/6), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 271/1 (271/3, 271/4), 272 (272/1, 272/2), 243/2 (243/3, 243/4), 273 (273/1, 273/2), 274 (274/1, 274/2), 276 (276/1, 276/2), 277 (277/1, 277/2), 278 (278/1, 278/2), 279 (279/1, 279/2), 282 (282/1, 282/2), 283 (283/1, 283/2), 284/1 (284/3, 284/4), 285 (285/1, 285/2), 286 (286/1, 286/2), 288 (288/1, 288/2), 290/1 (290/3, 290/4), 291 (291/1, 291/2), 292 (292/1, 292/2), 293 (293/1, 293/2), 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 299 (299/1, 299/2), 300/2 (300/5, 300/6), 301 (301/1, 301/2), 302/1 (302/7, 302/8), 302/4 (302/5, 302/6), 303 (303/1, 303/2), 304 (304/1, 304/2), 305 (305/1, 305/2), 306 (306/1, 306/2), 308 (308/1, 308/2), 316 (316/1, 316/2), 318 (318/1, 318/2), 320 (320/1, 320/2), 322 (322/1, 322/2), 332 (332/1, 332/2), 334 (334/1, 334/2), 336 (336/1, 336/2), 340 (340/1, 340/2) obręb Odrzywołek; 157*, 89/1 (89/2, 89/3), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 95/1 (95/2, 95/3), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 103 (103/1, 103/2), 104/2 (104/4, 104/5), 112/1 (112/2, 112/3), 113/1 (113/2, 113/3), 114/1 (114/2, 114/3), 115/1 (115/2, 115/3), 125 (125/1, 125/2), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 128/3 (128/4, 128/5), 129/1 (129/2, 129/3), 130/1 (130/3, 130/4), 130/2 (130/5, 130/6), 132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 137 (137/1, 137/2), 138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 139/2), 140/1 (140/2, 140/3), 141 (141/1, 141/2), 142 (142/1, 142/2), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149/1 (149/2, 149/3), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 165/1 (165/2, 165/3), 166/1 (166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169 (169/1, 169/2), 170/1 (170/3, 170/4), 171/1 (171/4, 171/5), 171/2 (171/4, 171/5), 172/1 (172/3, 172/4), 172/2 (172/5, 172/6), 174/8 (174/9, 174/10), 175/1 (175/4, 175/5), 176/1 (176/2, 176/3), 180/1 (180/2, 180/3), 195 (195/1, 195/2), 201/1 (201/2, 201/3), 202/1 (202/2, 202/3) obręb Belsk Mały; 26*, 66*, 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 22 (22/1, 22/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25), 32 (32/1, 32/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 39 (39/1, 39/2), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 54 (54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2), 56 (56/1, 56/2), 65 (65/1, 65/2), 67 (67/1, 67/2),  69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 133 (133/1, 133/2), 134/7 (134/11, 134/12), 136 (136/1, 136/2) obręb Belsk Duży; 16*, 14 (14/1, 14/2), 15/4 (15/18, 15/19), 15/10 (15/14, 15/15), 15/13 (15/16, 15/17), 18 (18/1, 18/2), 20/3 (20/5, 20/6), 21 (21/1, 21/2), 22/2 (22/3, 22/4), 34 (34/1, 34/2) obręb PGR Belsk Duży; 2*, 3 (3/1, 3/2), 4/1 (4/7, 4/8), 4/2 (4/9, 4/10) obręb Stara Wieś; 10*, 11*, 4 (4/1, 4/2), 5 (5/3, 5/4, 5/5), 7/9 (7/36, 7/37). 7/10 (7/38, 7/39), 7/28 (7/40, 7/41), 7/31 (7/42, 7/43, 7/44), 7/34 (7/45, 7/46), 9 (9/1, 9/2), 12/1 (12/41, 12/42, 12/43), 12/12 (12/44, 12/45), 12/13 (12/46, 12/47), 12/17 (12/48, 12/49), 15 (15/1, 15/2), 18/64 (18/65, 18/66) obręb PGR Stara Wieś; 45*, 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 30 (30/1, 30/2), 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 37 (37/1, 37/2), 38 (38/3, 38/4) obręb Skowronki; 186*, 13 (13/1, 13/2), 41/2 (41/3, 41/4), 46/1 (46/3, 46/4), 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 98/2 (98/5, 98/7), 98/3 (98/4, 98/6), 99 (99/1, 99/2), 116 (116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2), 119/2 (119/3, 119/4), 122 (122/1, 122/2), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 184 (184/1, 184/2), 185 (185/1, 185/2), 187 (187/1, 187/2), 190 (190/1, 190/2), 191 (191/3, 191/4), 193 (193/3, 193/4), 194/2 (194/5, 194/7), 194/3 (194/4, 194/6), 197 (197/1, 197/2), 201 (201/1, 201/2), 202 (202/1, 202/2), 203 (203/1, 203/2), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2), 274 (274/1, 274/2), 275 (275/1, 275/2), 276 (276/1, 276/2), 285 (285/1, 285/2), 392/244 (392/245, 392/246), 394/245 (394/246, 394/247) obręb Łęczeszyce; 30*, 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 54 (54/1, 54/2), 55/1 (55/3, 55/4), 56 (56/1, 56/2), 59 (59/3, 59/4), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/3, 61/4), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 73/1 (73/3, 73/4), 74/1 (74/3, 74/4), 75/3 (75/5, 75/6), 76/1 (76/3, 76/4), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 82 (82/1, 82/2), 83 (83/1, 83/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 99 (99/1, 99/2), 100/1 (100/3, 100/4), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 103 (103/1, 103/2) obręb Wólka Łęczeszycka; 303 (303/1, 303/2), 304 (304/1, 304/2), 305/2 (305/3, 305/4), 306 (306/1, 306/2), 316 (316/1, 316/2), 317/2 (317/3, 317/4), 318/2 (318/3, 318/4), 319 (319/1, 319/2), 320/1 (320/2, 320/3), 321/3 (321/4, 321/5), 322/1 (322/2, 322/3), 323/1 (323/2, 323/3), 324/1 (324/2, 324/3), 325/2 (325/4, 325/5), 330 (330/1, 330/2), 331 (331/1, 331/2), 332 (332/1, 332/2), 333 (333/1, 333/2), 334 (334/1, 334/2), 335 (335/1, 335/2), 336 (336/1, 336/2), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 345 (345/1, 345/2),  346 (346/1, 346/2), 347 (347/1, 347/2), 348 (348/1, 348/2), 349 (349/1, 349/2), 350 (350/1, 350/2), 351 (351/1, 351/2), 352 (352/1, 352/2), 353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2), 355/1 (355/5, 355/6), 355/3 (355/7, 355/8), 356/1 (356/2, 356/3), 376/1 (376/2, 376/3), 382/2 (382/3, 382,4), 383/1 (383/4, 383/5) obręb Wola Łęczeszycka.

 

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: działki nr ew.: 4353/1 obręb Grójec Miasto; 133, 26, 67, 134/7, 35, 27/14, 27/5, 27/4, 27/3 obręb Belsk Duży; 273, 193, 194/2, 202, 99, 274, 120, 121, 276, 178/3, 277, 178/2, 278, 181, 282, 184 obręb Łęczeszyce; 62, 240, 242, 244, 78, 259, 100, 267, 101/1, 268, 102, 272, 109, 273, 274, 282, 113/3, 283, 288, 290/1, 196, 197, 297, 300/2, 215, 318, 320, 227, 238 obręb Odrzywołek; 89/1, 167, 168, 169, 99, 100, 172/1 obręb Belsk Mały; 20/3, 22/2, 15/4, 15/10, 24 obręb PGR Belsk Duży; 12/1, 12/10, 7/7, 18/64 obręb PGR Stara Wieś; 4/1 obręb Stara Wieś; 241 obręb Wola Łęczeszycka; 29, 61, 78 obręb Wólka Łęczeszycka.

 

      Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.).

 

znak sprawy: WIŚ-II.7820.1.671.2011.JT(MK3)

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-04 10:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-04 10:20:30 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 762