Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W DNIU 13.11.2012R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA „ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 738 RELACJI NOWE SŁOWIKI – BĄKOWIEC
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.11.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku: od km 0+000 do 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki, na terenie gminy Sieciechów, powiatu kozienickiego, województwa mazowieckiego.”
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, działający zgodnie ze Statutem w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): obręb Słowiki: 204, 201/1 (201/4, 201/5), 201/2 (201/6, 201/7), 76, 78 (78/1, 78/2), 205 (205/1, 205/2), 201/3, 198/1 (198/4, 198/5), 957, 954, 208 (208/1, 208/2), obręb Sieciechów: 2929 (2929/1, 2929/2),
    Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: działki nr ew. obręb Słowiki: 958, 112/1, 112/3, 88.
    Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 504, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr.
i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.696.2012.AR

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-12 15:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-12 15:07:27 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 735