Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7820.1.5.2013.JS OBWIESZCZENIE O SPROSTOWANIU TREŚCI DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 3/2014 Z DNIA 22 KWIETNIA 2014 ROKU, O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH, DOT. WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W GM. CZOSNÓW.
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., nr 143, poz. 963 z późn. zm.), niniejszym informuję, że w sprawie wszczętej na wniosek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez p. Roberta Kęsego, w której w dniu 22 kwietnia 2014 roku została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji pn.:

 

 „przebudowa z elementami rozbudowy i nadbudowy odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w ramach przedsięwzięcia pn. „przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+600 ÷ 546+800 gm. Czosnów”, w granicach powiatu nowodworskiego, na działkach według poniższego zestawienia:

 

 

 

Lp.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki istniejącej

Nr działki przewidzianej pod inwestycję

Nr działki pozostającej

powierzchnia w ha

powierzchnia w ha

powierzchnia        w ha

1

2

3

4

5

6

Obręb Nr 0023, Łomna

1

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki

168/2

168/2

-

4,0953

4,0953

-

2

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1376

1376

-

0,0203

0,0203

-

3

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1377

1377

-

0,0249

0,0249

-

4

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1378

1378

-

0,0110

0,0110

-

5

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1379

1379

-

0,0058

0,0058

-

6

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1380

1380

-

0,0059

0,0059

-

7

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

1381

1381

-

0,0146

0,0146

-

8

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki

1382/1

1382/1

-

0,33

0,33

-

Obręb Nr 0006, Cząstków Polski

9

Nieustalony

Gmina Czosnów

59

59

-

0,22

0,22

-

10

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

60/1

60/1

-

2,04

2,04

-

11

Witold Kaczmarek

Jadwiga Kaczmarek

-

94/2

94/3

94/4

0,68

0,0057

0,67

12

Wiesław Lipiński

Ewa Lipińska

-

95/3

95/5

95/6

0,13

0,0031

0,13

13

Tomasz Bębenek

Barbara Bębenek

-

96/3

96/5

96/6

0,16

0,0036

0,16

14

Jan Bogumił Bartosiński

Jan Bartosiński

Sławomir Bartosiński

Agnieszka Tołkacz

-

97/2

97/3

97/4

0,27

0,0065

0,26

15

Witold Kaczmarek

Jadwiga Kaczmarek

-

98/2

98/3

98/4

0,44

0,0073

0,43

16

Nieustalony

Gmina Czosnów

448/2

448/3

448/4

0,12

0,0049

0,12

Obręb Nr 0005, Cząstków Mazowiecki

17

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

90/1

90/1

-

0,0126

0,0126

-

18

Tomasz Cegiełka

-

110/3

110/4

110/5

0,49

0,0019

0,49

19

Stanisław Tytkowski

Lucyna Tytkowska

-

111/3

111/4

111/5

1,03

0,0052

1,03

20

Lucyna Tytkowska

-

112/3

112/4

112/5

2,62

0,0112

2,61

21

Sławomir Burzyński

Elżbieta Filipiak

-

120/4

120/5

120/6

1,87

0,0085

1,86

22

Beata Sieprawska

-

121/4

121/5

121/6

1,14

0,0063

1,13

23

Waldemar Wójtowicz

Barbara Wójtowicz

-

122/4

122/5

122/6

1,11

0,0031

1,11

24

Anna Śliwa

-

128/6

128/9

128/10

1,17

0,0104

1,16

25

Maria Kurpiewska

Cezary Kurpiewski

-

131/1

131/2

131/3

0,63

0,0077

0,62

26

Bogdan Szadkowski

Anna Szadkowska

-

142/3

142/4

142/5

0,90

0,0037

0,90

27

Tadeusz Szadkowski

-

144/3

144/4

144/5

1,89

0,0059

1,88

28

Grzegorz Franiewski

-

145/1

145/2

145/3

0,63

0,0031

0,63

29

Małgorzata Pilecka

-

146/3

146/4

146/5

0,76

0,0026

0,76

30

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

159/2

159/2

-

3,68

3,68

-

31

Piotr Wereski

Katarzyna Wereska

-

410

410/1

410/2

1,65

0,0072

1,64

obręb Nr 0011, Czosnów

32

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

382/1

382/1

-

0,0521

0,0521

-

33

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

390

390

-

4,50

4,50

-

34

Stanisław Piasecki

Irena Piasecka

-

464/3

464/3

-

0,0414

0,0414

-

35

Grzegorz Piasecki

Zofia Piasecka

-

464/4

464/4

-

0,0280

0,0280

-

36

Filip Piasecki

-

466/1

466/1

-

0,0017

0,0017

-

Obręb Nr 0013, Dębina

37

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

63

63

-

0,03

0,03

-

38

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

65

65

-

0,02

0,02

-

39

Nieustalony

Gmina Czosnów

66

66

-

0,34

0,34

-

40

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

67

67

-

2,74

2,74

-

41

Nieustalony

Gmina Czosnów

68

68

-

0,33

0,33

-

42

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

69/1

69/1

-

1,31

1,31

-

43

Skarb Państwa

-

70/1

70/1

-

0,02

0,02

-

44

Skarb Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Warszawie

70/3

70/3

-

0,0112

0,0112

-

45

Marian Gorol

Beata Gorol

-

72/1

72/1

-

0,04

0,04

-

46

Agata Witt

-

79/2

79/3

79/4

1,47

0,0069

1,46

47

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

80/1

80/1

-

0,05

0,05

-

48

Teresa Duralska – Szpakowska

Piotr Szpakowski

Tomasz Szpakowski

-

80/2

80/3

80/4

1,59

0,0150

1,58

49

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

575

575

-

0,18

0,18

-

50

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

576

576

-

0,25

0,25

-

51

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

577

577

-

0,30

0,30

-

Obręb Nr 0027, Kazuń Nowy

52

Kamila Wiraszka

-

26/1

26/3

26/2

21,72

0,0485

21,67

53

Nieustalony

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa

33/2

33/2

-

4,1374

4,1374

-

54

Bartosz Wrzosek

-

34/1

34/1

-

0,0958

0,0958

-

               

 

 

 

w dniu 14 lipca 2014 roku, działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Mazowiecki wydał z urzędu postanowienie Nr 279/III/2014, prostujące oczywistą omyłkę pisarską w treści przedmiotowej decyzji, polegającą na zastąpieniu w nazwie inwestycji błędnie przytoczonego kilemtrażu rzeki Wisły tj. od 541+600 do 546+800, zgodnym ze złożonym przez inwestora wnioskiem, a więc od km 541+400 do km 546+800 rzeki Wisły. Powyższe nie wpływa na zakres inwestycji objętym wydanym w dniu 22 kwietnia 2014 roku pozwoleniem  na jego realizację.

 

 Stosownie do art. 10 ust. 6 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowego postanowienia w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Od przedmiotowego postanowienia przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia o jego wydaniu.

WIŚ-III.7820.1.5.2013.JS

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-15 12:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-15 12:29:03 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 226