Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-R.7821.31.1.2014.KG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WI-R.7821.31.1.2014.KG


                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

                                                zawiadamiam

     o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2015 r., decyzji Nr 9/R/2015, znak: WIŚ-R.7821.31.1.2014.KG ,
     utrzymującej w mocy decyzję nr 791/2014, znak: AR.I.6740.2.3.2014.KP wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia w dniu 21 października 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla drogi gminnej - ,,Budowa ulicy Styczniowej w Radomiu, jako ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania, wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem oraz przebudową kolidujących urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych:
Ark. 103 obr. 0080 – Działki nr ew. 111/4 (111/7,111/8), 110/1 (110/5, 110/6), 109/2 (109/3, 109/4), 102 (102/1, 102/2), 108/2 (108/3, 108/4), 101/8 (101/20, 101/21), 101/9 (101/18, 101/19), 97 (97/1, 97/2), 101/5 (101/16, 101/17), 101/4 (101/14, 101/15), 101/3 (101/12, 101/13), 101/7, 98/1, 101/2 (101/10, 101/11), 96 (96/1, 96/2), 123 (123/1, 123/2), 124/2 (124/6, 124/7), 125 (125/1, 125/2), 126/2 (126/3, 126/4), 126/1 (126/5, 126/6), 127 (127/1, 127/2), 122/1, 128/1 (128/3, 128/4), 128/2 (128/5, 128/6), 129 (129/1, 129/2), 130 (130/1, 130/2), 132/1 (132/3, 132/4), 132/2 (132/5, 132/6), 133/1 (133/3, 133/4), 133/2 (133/5, 133/6), 134 (134/1, 134/2), 135/2 (135/3, 135/4), 131/3 (131/12, 131/13), 131/7 (131/16, 131/14, 131/15)
zezwalającej na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym na działkach, będących poza liniami rozgraniczenia drogi o numerach ewidencyjnych:
Ark. 103 obr. 0080
działka nr ew. 135/1 – korekta geometrii skrzyżowania oraz dostosowanie wysokościowe nawierzchni jezdni i chodników ulicy Styczniowej do ulicy Wjazdowej, budowa przykanalika do wpustu kanalizacji deszczowej, kratki ściekowej oraz przebudowa istniejącej studni kablowej;
działka nr ew. 121/3, 112, 111/3, 111/8 (111/4), 96/2 (96), 102/2 (102), 101/21 (101/8), 85/2, 85/1, 37, 36/2, 35, 276 – ułożenie kabla oświetleniowego;
działka nr ew. 2 – ułożenie kabla oświetleniowego, podłączenie sieci wodociągowej do studni, przestawienie słupa oświetleniowego, zmiana trasy kabla oświetleniowego i ułożenie go w rurze przepustowej, dostosowanie wysokościowe nawierzchni jezdni i chodników ulicy Styczniowej do ulicy Żakowickiej;
działka nr ew. 138 – podłączenie kabla do mufy kablowej;
działka nr ew. 101/11 (101/2), 101/15 (101/4) – demontaż istniejącego kabla;
działka nr ew. 135/4 (135/2) – wymiana istniejącego hydrantu

                                              oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowejw Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, 

                                                  pouczenie

      Ww. decyzja organu  odwoławczego jest  ostateczna. Na decyzje stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Środowiska Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom), w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-19 12:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-19 12:17:05 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 157