Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO DECYZJI NR 370/13, ZNAK: WIŚ-I.7821.17.1.2013.AK1, UCHYLAJĄCEJ DECYZJĘ NR 43/2013/ODM Z DNIA 18 MARCA 2013 R. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, ZNAK: UD-II-WAB.6740.316.2012.APO
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam,

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 lipca 2013 r. decyzji Nr 370/13, znak: WIŚ-I.7821.17.1.2013.AK1, uchylającej decyzję Nr 43/2013/ODM z dnia 18 marca 2013 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, znak: UD-II-WAB.6740.316.2012.APO  odmawiającą uchylenia decyzji Nr 487/2012/ZRID z dnia 13 września 2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, znak: UD-II-WAB.6740.316.2012.KSZ, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na kompleksowej budowie fragmentu ulicy Brzeziny na odcinku od ulicy Białołęckiej do pik 1+60m w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sieci telefonicznej kablowej napowietrznej, na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1, 31, 33/1, 24/2, 34/8 oraz na działkach nr 23/4, 23/5 (wynikających z podziału działki nr 23), 32/2 (wynikającej z podziału działki 32), 33/8 (wynikającej z podziału działki nr 33/6) z obrębu 4-16-17 w Warszawie, Dzielnicy Białołęka,

                 oraz informuję,


o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój nr 500, w godzinach:  poniedziałki 12-16; środy 8-12, piątki 8-12; tel. 22  695-65-10.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Pouczenie


    Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WIŚ-I.7821.17.1.2013.AK1

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-21 10:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-21 10:25:19 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 415