Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I USTALENIA ODSZKODOWANIA DZ. WŁOCHY (OPACZ, LOTNISKO)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w obrębie 2-07-18, oznaczoną jako działka ew. nr  37/3 o pow. 0,0019 ha, dla której orzeczono nabycie przez Skarb Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1181/06 z dnia 11 sierpnia 2006r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji „budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Lotnisko” (bez węzła) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 220.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 10:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 10:03:31 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1336