Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-LEGISLACYJNY LEX-III
A A A

Oddział Organizacyjno–Legislacyjny LEX-III

Kierownik:

Magdalena Marciniak
Telefon: 22 695 60 48,
Fax: 22 695 60 71,
pokój nr 252
e mail: mmarciniak@mazowieckie.pl

Rejestr rozporządzeń Wojewody, pokój 252
Rejestr zarządzeń Wojewody, pokój 252          
Rejestr porozumień zawieranych przez Wojewodę, pokój 252
Rejestr obwieszczeń Wojewody, pokój 252
Rejestr skarg do sądu administracyjnego, pokój 250


Zakres działania:

 

 1. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej,
 2. Opiniowanie pod względem  formalno - prawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych Wojewody, w tym aktów prawa miejscowego,  porozumień z udziałem  Wojewody oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego,
 3. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym i legislacyjnym projektów statutów i regulaminów jednostek podporządkowanych Wojewodzie oraz regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
 4. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi,
 5. Prowadzenie rejestrów skarg kierowanych do sądów administracyjnych oraz nadzór nad terminowością załatwiania skarg,
 6. Współpraca z Komisarzami Wyborczymi działającymi na terenie województwa, w zakresie wyborów do organów samorządu terytorialnego,
 7. Wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,
 8. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 9. Prowadzenie rejestrów zarządzeń i rozporządzeń Wojewody, 
 10. Prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę,
 11. Prowadzenie rejestru obwieszczeń Wojewody,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 13. Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 14. Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniemych.
Czas wytworzenia informacji: 2012-02-24 08:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daniel Koleński
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-09 09:40:16 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2012-02-24 08:46:26 Osoba modyfikująca informację: Daniel Koleński
  ilość odwiedzin: 34894