Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO III
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogi publiczne – gminne, stał się z dniem  01.01.1999 r. własnością Gminy Bulkowo:

1/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 69 o pow. 0,29 ha położona w obrębie Pilichowo gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310614 Gniewkowo- droga wojewódzka nr 216 / obecny nr drogi 290414W /,

2/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 30 o pow. 0,59 ha położona w obrębie Daniszewo Malenie, gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310608 Daniszewo droga wojewódzka nr 215 / obecny nr drogi 290408W /,

3/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 58 o pow. 0,64 ha położona w obrębie Daniszewo Malenie gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310609 Włóki- Daniszewo / obecny nr drogi 290409W /,

4/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 274 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Włóki, gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310609 Włóki- Daniszewo / obecny nr drogi 290409W /,

5/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 8 o pow. 0,44 ha położona w obrębie Bulkowo Butary, gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310613 Butary-Pilichowo / obecny nr drogi 290413W /,

6/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 203 o pow. 0,90 ha położona w obrębie Słupca gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310606 droga wojewódzka nr 214 – granica gminy  / obecny nr drogi 290406W/,

7/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 118 o pow. 0,30 ha położona w obrębie Krzykosy, gm. Bulkowo - zajęta  pod  drogę gminną nr 310612 droga wojewódzka nr 217-Krzykosy-droga wojewódzka nr 214  / obecny nr drogi 290412W /,

8/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 219 o pow. 0,35 ha położona w obrębie Słupca, gm. Bulkowo - zajęta  pod  drogę gminną nr 310612 droga wojewódzka nr 217-Krzykosy-droga wojewódzka nr 214  / obecny nr drogi 290412W /,

9/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 29 o pow. 1,20 ha położona w obrębie Daniszewo Malenie, gm. Bulkowo - zajęta   pod  drogę gminną nr 310607 Malenie – Włóki  / obecny nr drogi 290407W /,

10/działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 271 o pow. 0,15 ha położona w obrębie Włóki, gm. Bulkowo - zajęta   pod  drogę gminną nr 310607 droga  Malenie – Włóki  / obecny nr drogi 290407W /.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomosci, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 212 (tel. 24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest  pod sygnaturą SPN-P.7533.96-105.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-16 10:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-16 10:59:00 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1302