Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OBRĘBIE KOLONIA SEREDZICE, GMINA IŁŻA, OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NUMER 90/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Iłża w obrębie Kolonia Seredzice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach 90/4 o powierzchni 0,0054ha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r. znak: WI.R/IM/7047-Rd/1/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów na odcinku od km 0+000 do km 7+200 stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 20 maja 2008r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-07 13:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-07 13:20:08 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1034