Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.2.4.2015.DK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

    WI-II.7820.2.4.2015.DK

 

   ZAWIADOMIENIE

  

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w toku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Warszawa Rembertów, które będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami PKP stacji Warszawa Rembertów w dzielnicy Rembertów miasta Warszawa”, Wojewoda Mazowiecki w dniu 14 lipca 2015r. wydał postanowienie Nr 341/II/2015 zawieszające z urzędu przedmiotowe postępowanie.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego służy prawo do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Ministra infrastruktury i Rozwoju w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowany przez Panią Annę Piotrowską Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 3-09-25: 110/3(110/24, 110/25), 110/23, 114/3, 114/4(114/5, 114/6), 118/2; obręb 3-09-31: 1/2.

Działki inwestycyjne na terenach linii kolejowych dz. ew. nr: obręb 3-09-31: 2/1, 2/2.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

            Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

tablica ogłoszeń:

-MUW

-Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów

-aa

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-16 13:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-16 13:23:35 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 84