Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WSO-R
A A A

Oddział Spraw Obywatelskich WSO-R

26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53

Kierownik:

Zbigniew Gurtat
Telefon: 48 362 08 91, 48 362 04 31,
Fax: 48 362 03 11, 48 362 06 10,
Pokój: 282,
E-mail: paszporty.radom@mazowieckie.pl

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek-piątek: 8.00 – 15.30

Zakres działania: 

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie zasięgu terytorialnego działania Oddziału Spraw Obywatelskich w delegaturze w Radomiu zgodny z § 52 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 3. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z zasięgu działania Delegatury w Radomiu w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędów Stanu Cywilnego;
 5. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 6. Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 7. Wydawanie rozstrzygnięć w poniżej wymienionych sprawach wpisu do ewidencji zaproszeń;
 8. Przyjmowanie wniosków, związanych z legalizacją pobytu cudzoziamców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj.:
  • Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczyny, na osiedlenie się i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • Dokonanie wpisu zaproszena do ewidencji zaproszeń,
  • Wymiana karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców;
Czas wytworzenia informacji: 2015-04-22 12:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-01 09:46:01 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-04-22 12:13:39 Osoba modyfikująca informację: Roman Pietryka
  ilość odwiedzin: 37941