Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.16.2013.SMS OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 27 MAJA 2014 R.DECYZJI NR 204/2014 O ZRID-"BUDOWA TRASY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ODC.OD UL.WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE DO UL.ZABRANIECKIEJ ODC."B"UL.TYSIĄCLECIA-UL.ZABRANIECKA
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że dnia 27 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 204/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. „b” ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejściem przez tereny kolejowe)”. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Prezydent m. st. Warszawy reprezentowany przez Panią Annę Piotrowską Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa.

Adres inwestycji:   nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi: (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 4-14-07: 43, 44/1, 46 (46/2, 46/1), obręb 4-14-06: 17/1 (17/4, 17/3), 24/2 (24/3, 24/4), 33/2, 32 (32/1, 32/2), 31/3 (31/8, 31/9), 31/2 (31/6, 31/7), 31/1 (31/4, 31/5), 1 (1/1, 1/2), obręb 4-14-02: 69/2 (69/3, 69/4), 69/1, 68 (68/1, 68/2), 22 (22/1, 22/2), obręb 4-11-23: 90/3 (90/5, 90/6), 90/4 (90/7, 90/8), 91(91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93, 94, 98, 99, 100, 102/4 (102/8, 102/9), 101/5 (101/8, 101/9, 101/10), 103/3 (103/6, 103/7), 103/4 (103/8, 103/9), 102/5 (102/10, 102/11);

działki inwestycyjne na terenach linii kolejowych dz. ew. nr: obręb 4-14-01: 62/2, obręb 4-14-07: 45/8, obręb 4-14-06: 33/3, obręb 4-11-25: 1/3, obręb 3-02-02: 1/13, obręb 3-02-03: 1/10, obręb 4-11-23: 112/1, 112/3, 112/4;

nr działek przeznaczonych pod przebudowę dróg innej kategorii i urządzeń infrastruktury technicznej niewchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 4-14-07: 42/1, 46(46/1) obręb 4-14-06: 16/1, 36, 1(1/2), 31/3(31/9), 31/2(31/7), 31/1(31/5), 32(32/2) obręb 4-11-23: 87/7, 88, 11/2, 11/3, 69/1, 90/3(90/6), 102/4(102/9), 83, 84, 92(92/2), 90/4(90/8), 85/4, 85/5, 68/1, 68/2, 72, 70, 71/12, 71/13, 71/14, 101/5 (101/8, 101/10), obręb 4-14-02: 69/2(69/4), obręb 4-11-20: 28, 29, 31”.

Jednocześnie informuję, że w dniu 14 maja 2014 r. wydana została w sprawie decyzja nr 83/2014 umarzająca postępowanie, w części dotyczącej: podziału działki nr ew. 83 i 84 obręb 4-11-23 i przejęcia części tych działek (działki te pozostały w postępowaniu jako działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń technicznych oraz realizacji inwestycji na działce nr ew. 71/10 obręb 4-11-23.

 

            Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzje do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, wejście F,   w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

 

znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.16.2013.SMS

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-29 12:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-29 13:01:19 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 522