Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ GMINNĄ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BIELSK, OBRĘB LESZCZYN SZLACHECKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie  art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydana została decyzja nr 296/P/2015 z dn. 25.06.2015 r. stwierdzająca nabycie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające  ustawy reformujące administrację publiczną, przez Gminę Bielsk  z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną  nr 310222  relacji „Kuchary – Jeżewo – Leszczyn Szlachecki granica ( Trębin )” położonego w obrębie  Leszczyn Szlachecki gm. Bielsk oznaczonego jako działka nr 93/2 o pow. 0,2846 ha i odmawiająca stwierdzenia nabycia w w/w trybie prawa własności gruntu zajętego pod w/w drogę oznaczonego jako działka nr 94/2 o pow. 0,3636 ha. 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 308 (tel. 24 235 11 21) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-26 12:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-26 12:01:41 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28